Обща урология Архиви

Специализация по обща урология в Hopital Erasme, Universitе Libre de. Клиниката по урология е разположена на 5-ти етаж на УМБАЛ Плевен и има
30 .

Препоръчително е клиниката/отделението по урология да разполага с електронен архив, в който да се съхраняват всички данни за всички пациенти. Хирургически инструментариум, специфичен според вида на извършваните оперативни процедури; 2. В случаите, при които има самостоятелно обособено урологично отделение/клиника, минималният брой лекари е 4 лекари (двама лекари със специалност и двама без специалност). Волеизявление на лицето, прието за лечение, а когато не може да изрази своята воля – от негов законен представител, освен в предвидените от закона случаи; пациентът се изписва от стационара, след като му бъде обяснено какви последици или усложнения биха могли да настъпят от прекратяване на диагностично-лечебния процес; 2. Клиника/отделение по урология от трето ниво на компетентност: 3. Диагностично-лечебни дейности от интердисциплинарни области с пряко участие на друг специалист – на територията на същото лечебно заведение трябва да има структура, която отговаря на стандартите за съответната специалност. Осигуреност с 24-часова спешна консултативна помощ от специалисти по вътрешни болести, анестезиология и интензивно лечение, детски болести при извършване на ДЛД при деца под 18 години. В клиника, където преобладават възрастни пациенти или пациенти със залежаване, е препоръчително наличието на антидекубитални дюшеци. Медицински дейности от компетенциите на лекари с друга специалност (терапевтична или хирургична) или без специалност – съгласно раздел VI. Йодасепт – 200 мл. Заболяванията и аномалиите в развитието на мъжките полови органи; 2.

Броят продължаваме със статия за новите терапевтични насоки при рака на простатната жлеза. В следващите страници на медицинското издание сме включили полезна информация за биопсия на простатната жлеза в ежедневната практика и сексуалната дисфункция при мъжа.

„Предоставяне на подкрепително-тонизираща храна за кръводарители на
обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на .

http://www.xn—-8sbfczndlnbeqvs0q.xn--p1ai/chem-lechit-prostatit-u-muzhchin/

Лекции по урология архив – Доц. Updated on 01 Февруари 2013. Трябва да се регистрирате,
 . Лекции по урология
Файлове.

Комментарии запрещены.